Oferta

Wynajem: (z operatorem)

- spycharek
- koparek kołowych, gąsienicowych
- koparko-ładowarek
- walców - różnego typu
- samochodów samowyładowczych

Wypożyczanie:

- spycharek
- koparek
- oraz innego sprzętu budowlanego

Wykonywanie robót:

- rekultywacyjnych
- roboty ziemne, w tym wykopy wielokubaturowe
- budowa kanalizacji
- budowa zbiorników wodnych w tym: stawów, oczek wodnych, zbiorników p.poż
- roboty melioracyjne
- roboty drogowe
- usługi transportowe
- roboty rozbiórkowe
- układanie kostki brukowej

Zapraszamy do współpracy !!!